Zorgwijzer Twente

De vraag naar zorg groeit en wordt complexer. Zorgwetten worden jaarlijks aangepast.
De Zorgwijzer informeert de consument over de belangrijkste veranderingen in de zorg.
Zorgwijzer Twente werkt hierin o.a. samen met de Huisartsenkring Twente.
De volgende wetten staan daarbij centraal: Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en de Participatiewet.
Daarnaast wordt met name aandacht geschonken aan de gezonde levensstijl; gezonde voeding, afvallen, beweging.
De Zorgwijzer ligt vanaf half november in alle huisartspraktijken, ziekenhuizen, verpleegtehuizen en gemeentehuizen binnen Twente.

Klik hier voor meer informatie