Kunst & Cultuur Twente

Er is een steeds grotere groep mensen die interesse heeft in kunst en cultuur; denk bijvoorbeeld aan de babyboomers. De informatie over kunst en cultuur is in Twente tot nu toe echter versnipperd. Kunst & Cultuur Twente verschijnt 4 x per jaar en stelt de sector in staat een verbindend geheel te vormen. Elke editie is een speciale uitgave waar alle activiteiten t.a.v. kunst en cultuur in staan. De krant kent een oplage van 15.000 exemplaren. De uitgave komt bij alle culturele instellingen, bibliotheken, galeries, hotels, restaurants en VVV kantoren in Twente en de Achterhoek te liggen. Zo is er een grote kruisbestuiving tussen de lezer van Kunst & Cultuur Twente en alle culturele instellingen binnen Twente. Musea, theaters, galeries en evenementen geven acte de presence.

Kunst & Cultuur Twente Mediakaart