Landelijke Zorgwijzer

In overleg met de Landelijke Huisartsen Vereniging , de LHV, brengen we jaarlijks een Zorgwijzer uit, die per provincie verspreid wordt.
De vraag naar zorg groeit en wordt complexer. Zorgwetten worden jaarlijks aangepast. De Zorgwijzer informeert de consument over de belangrijkste veranderingen in de zorg.
De volgende wetten staan daarbij centraal: Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet en de Participatiewet.
Daarnaast wordt met name aandacht geschonken aan de gezonde levensstijl; gezonde voeding, afvallen en beweging.
De Zorgwijzer ligt vanaf half november in alle huisartspraktijken, ziekenhuizen, verpleegtehuizen en gemeentehuizen in alle provincies.

Klik hier voor meer informatie